28 - 01 - 2017

Carrara and Thasso Geo Pattern Mosaic

Cararara and thasso geo pattern mosaic

Cararara and thasso geo pattern mosaic

28 - 01 - 2017

Leaf pattern Carrara mosaic

Carrara Leaf Pattern Mosaic

Carrara Leaf Pattern Mosaic

28 - 01 - 2017

Leaf Pattern Carrara & Thassos Mosaic

Leaf pattern carrara and thasso mosaic

Leaf pattern carrara and thasso mosaic

27 - 01 - 2017

Gloss white starburst mosaic

GLOSS WHITE STARBUST MOSAIC

GLOSS WHITE STARBUST MOSAIC